Home     E-mail
 
     
   
編  號 檔案名稱 下載
01 景德鎮國際陶瓷博覽會-相關簡章下載
...................................................................................................................................................................................
02 2009 台灣優良設計產品評鑑 申請須知
...................................................................................................................................................................................
03 2009新一代職業設計師個人作品免費贊助案 -紙張贊助申請表
...................................................................................................................................................................................
04 2009OTOP政策說明會邀請函及報名表
...................................................................................................................................................................................
05 2009_OTOP設計大賞報名簡章
...................................................................................................................................................................................
06 TPDA入會申請書-pdf檔
...................................................................................................................................................................................
07 TPDA入會申請書-ai檔
...................................................................................................................................................................................
08
 1  2  3  4  
 
「台灣包裝設計協會」TAIWAN PACKAGE DESIGN ASSOCIATION
  台北市光復南路133號 松山文創園區 南向製菸工廠一樓 133號共創合作社 S4空間 創耀網頁設計